Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TM - SX GVN
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 673 - Ql 91 - Bình Hòa - Châu Thành - An Giang
Địa chỉ website:
Điện thoại: 02963652266
Địa điểm: Tỉnh An Giang
Từ ngày: 2020-06-22 01:17:53
Nhà tuyển dụng: GNC


Bạn đang ở: SVDN