Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Công nghệ an ninh và quảng cảo Bửu Trung
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 583, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp
Địa chỉ website:
Điện thoại: 02773865008
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2020-03-23 08:12:16
Nhà tuyển dụng: Bửu Trung


Bạn đang ở: SVDN