Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tuyển dụng / Tư vấn
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Dịch vụ Phát triền Nông nghiệp Đồng Tháp
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 539A ,An Định, An Bình, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Địa chỉ website:
Điện thoại: 02773851544
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2020-03-04 02:15:21
Nhà tuyển dụng: Cty CP DV Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp


Bạn đang ở: SVDN