Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH ĐT&PT Namaste Phú Quốc
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: số 115, đường 30/4, khu phố 1, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Địa chỉ website:
Điện thoại: 0907.433.036
Địa điểm: Tỉnh Kiên Giang
Từ ngày: 2020-02-24 04:13:59
Nhà tuyển dụng: Công ty TNHH ĐT&PT Namaste Phú Quốc


Bạn đang ở: SVDN