Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty CP NN CNC Đại Tài
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Ấp Phước Trung, Thạnh Phú, Cờ Đỏ, Cần Thơ
Địa chỉ website:
Điện thoại:
Địa điểm:
Từ ngày: 2020-02-24 03:55:57
Nhà tuyển dụng: Công ty CP NN CNC Đại Tài


Bạn đang ở: SVDN