Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty Sao Mai Super Feed
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Cụm CN Vàm Cống - An Thạnh -Bình Thành - Lấp Vò - Đồng Tháp
Địa chỉ website:
Điện thoại: 02773.487.999
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2020-02-21 03:52:05
Nhà tuyển dụng: Công ty Sao Mai Super Feed


Bạn đang ở: SVDN