Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ điện Đoàn Nhất
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 323/A9, Đào duy Anh, P.9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ website: http://doannhat.com.vn
Điện thoại: 08.38423270-101
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Từ ngày: 2019-10-09 02:26:50
Nhà tuyển dụng: đoàn nhất


Bạn đang ở: SVDN