Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức cá nhân
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 14 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ website: http://www.truongthinhcorp.com.vn
Điện thoại: 028 3728 1693 - 028 36402610
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2019-09-23 01:46:10
Nhà tuyển dụng: TRƯỜNG THINH COPR


Bạn đang ở: SVDN