Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức cá nhân
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH BVTV ĐỒNG THÁP SEN HỒNG
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 100, tổ 5, ấp 5, Xã Phương Trà, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
Địa chỉ website:
Điện thoại: 0901274678
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2019-09-23 01:06:38
Nhà tuyển dụng: BVTV ĐỒNG THÁP SEN HÒNG


Bạn đang ở: SVDN