Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức cá nhân
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHÁT TIẾN
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 642 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ website: http://www.fatifish.com.vn/
Điện thoại: 02773.883.666
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2019-09-19 03:25:15
Nhà tuyển dụng: PHÁT TIẾN


Bạn đang ở: SVDN