Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức cá nhân
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tổ 10, ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao lãnh, ĐT
Địa chỉ website:
Điện thoại: 0818027000
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2019-09-09 01:12:36
Nhà tuyển dụng: THƯƠNG NGHIỆP ĐỒNG THÁP


Bạn đang ở: SVDN