Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY Ô TÔ QUỐC VIỆT
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 9A-QL91- phường Phước Thới - Q. Ô Môn - Tp. Cần Thơ
Địa chỉ website:
Điện thoại: 0911.838.424
Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
Từ ngày: 2019-08-13 07:00:03
Nhà tuyển dụng: Cty Oto Quốc Việt


Bạn đang ở: SVDN