Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy sản Trường Giang
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Phường AN Hòa, Sa Déc, Đồng Tháp
Địa chỉ website:
Điện thoại: 0907272498
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2018-06-15 04:19:44
Nhà tuyển dụng: Công ty Cổ phần Thủy sản Trường Giang


Bạn đang ở: SVDN