Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TM XNK HUY TIẾN DŨNG
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 326, QL30, K. Mỹ Thượng, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Địa chỉ website: http://huytiendung.com.vn
Điện thoại: 0277 3766 668 - 3 866 669
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2018-01-11 07:11:17
Nhà tuyển dụng: CÔNG TY CỔ PHẦN TM XNK HUY TIẾN DŨNG


Bạn đang ở: SVDN