Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 102 đường 30/4, phường 1, TP Cao Lãnh
Địa chỉ website: http://www.viettel.com.vn
Điện thoại: 0964871111
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2017-09-13 07:31:39
Nhà tuyển dụng: Tập Đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân Đội Viettel Đồng Tháp


Bạn đang ở: SVDN