Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty CP XNK Thuỷ Sản Cửu Long
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lô III - 9 Khu C Mở rộng - KCN Sa Đéc, Tỉnh Đồng tháp
Địa chỉ website:
Điện thoại: 067 3764959
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2017-05-22 07:12:27
Nhà tuyển dụng: Công ty CP XNK Thuỷ Sản Cửu Long


Bạn đang ở: SVDN