Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Vĩnh Hoàn
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Địa chỉ website: http://www.vinhhoan.com
Điện thoại: (067) 3891166
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2017-05-22 06:47:56
Nhà tuyển dụng: Tập đoàn Vĩnh Hoàn


Bạn đang ở: SVDN