Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Chế biến thuỷ sản Hoàng Long
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Ấp Tân Cường, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ website:
Điện thoại:
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2017-05-16 02:45:21
Nhà tuyển dụng: Công ty TNHH MTV Chế biến thuỷ sản Hoàng Long


Bạn đang ở: SVDN