Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: tầng 11-15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Địa chỉ website: http://haagrico.com.vn/
Điện thoại: (+84) 59 2222 282
Địa điểm:
Từ ngày: 2016-07-05 03:04:08
Nhà tuyển dụng: hoàng anh gia lai


Bạn đang ở: SVDN