Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Emivest Feedmill (TG) Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lô II5, II6, II7, khu C mở rộng, KCN Sa Đéc, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Địa chỉ website:
Điện thoại: 0939895703
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2020-05-25 08:27:56
Nhà tuyển dụng: feedmill


Bạn đang ở: SVDN