Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH XD &XL Điện Thế Minh
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 136 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ website: http://www.theminh.com/
Điện thoại: (028) 36365575 - 36365576
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Từ ngày: 2019-10-08 03:49:04
Nhà tuyển dụng: Thế Minh


Bạn đang ở: SVDN