Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: BỆNH VIỆN MẮT QUANG ĐỨC
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 31 Hùng Vương, P2, Tp. Sa Đéc, ĐT
Địa chỉ website: http://https://www.facebook.com/benhvienmatquangduc/
Điện thoại: 0827.646.844
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2019-08-20 06:56:29
Nhà tuyển dụng: BV Quang Đức


Bạn đang ở: SVDN