Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức cá nhân
Tên doanh nghiệp: BỆNH VIỆN THÁI HÒA
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 01 Bis Lê Thị Riêng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Địa chỉ website: http://https://www.facebook.com/benhvienthaihoa.hongngu/
Điện thoại: 02773 878 117 – 02773 878 199
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2019-08-09 07:53:13
Nhà tuyển dụng: BV THÁI HÒA


Bạn đang ở: SVDN