Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức cá nhân
Tên doanh nghiệp: TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOA SEN
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: TP HCM
Địa chỉ website:
Điện thoại:
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2019-08-01 07:00:29
Nhà tuyển dụng: Tập đoàn đầu tư Hoa Sen


Bạn đang ở: SVDN