Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức cá nhân
Tên doanh nghiệp: BƯU ĐIỆN TP. SA ĐÉC
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường 2, Tp. Sa Đéc, ĐT
Địa chỉ website: http://www.vnpost.vn/vi-vn/
Điện thoại: 02773.862.789 - 0903794438
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2019-07-22 01:31:22
Nhà tuyển dụng: VIETNAM POST


Bạn đang ở: SVDN