Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty KIMBERLY-CLARK
Mô tả doanh nghiệp:

Chúng Tôi Tạo Ra Những Sản Phẩm Thiết Yếu Vì Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn. Những con người làm việc ở đây luôn tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều người khác-trong những cộng đồng, những nhóm làm việc hay cho chính gia đình của họ.

Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 18, Toà Nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, P.12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ website: http://https://www.kimberly-clark.com.vn/
Điện thoại: 0919377307
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Từ ngày: 2019-06-18 06:28:55
Nhà tuyển dụng: kimber


Bạn đang ở: SVDN