Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN ĐỨC TRUNG
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Thôn Khánh Nhơn - Xã Nhơn Hải - Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận
Địa chỉ website:
Điện thoại:
Địa điểm: Tỉnh Kiên Giang; Tỉnh Bạc Liêu; Tỉnh Cà Mau
Từ ngày: 2017-10-25 10:50:11
Nhà tuyển dụng: CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN ĐỨC TRUNG


Bạn đang ở: SVDN