Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH VIBO
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 147, Đường Thanh Niên, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM
Địa chỉ website: http://vibo.com.vn
Điện thoại: (08) 66836156/66836158
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Từ ngày: 2017-08-10 07:49:26
Nhà tuyển dụng: Công ty TNHH VIBO


Bạn đang ở: SVDN