Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty CP XNK Thuỷ Sản Cửu Long An Giang
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 90, đường Hùng Vương, khu công nghiệp Mỹ Quí, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang
Địa chỉ website: http://www.clfish.com
Điện thoại: (+84-76) 931000 ; 932821
Địa điểm: Tỉnh An Giang
Từ ngày: 2017-07-28 01:35:07
Nhà tuyển dụng: Công ty CP XNK Thuỷ Sản Cửu Long An Giang


Bạn đang ở: SVDN