Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Công nghệ Truyền thông Tương Lai
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 01bis Lê Thị Riêng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Địa chỉ website: http://www.truyenthongtuonglai.com
Điện thoại: 0673 885 888
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2016-07-05 07:10:59
Nhà tuyển dụng: Công ty CP Công nghệ Truyền thông Tương Lai


Bạn đang ở: SVDN