Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức cá nhân
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Ti NO
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 16 – 18 Đường 57, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân
Địa chỉ website:
Điện thoại: 08.6673.1746
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Từ ngày: 2014-06-25 15:12:31
Nhà tuyển dụng: Công ty TNHH TINO


Bạn đang ở: SVDN