Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tuyển dụng / Tư vấn
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH GREENFEED VIỆT NAM
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Địa chỉ website: http://www.greenfeed.com.vn
Điện thoại: 0937370697
Địa điểm: Tỉnh Long An
Từ ngày: 2014-04-14 04:27:54
Nhà tuyển dụng: CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM


Bạn đang ở: SVDN