Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức cá nhân
Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hùng Cá
Mô tả doanh nghiệp:
     
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Khu CN Bình Thành-Thanh Bình-Đồng Tháp
Địa chỉ website: http://www.hungca.com/
Điện thoại: 02772.218.199 - 0886.980.999 - 0911.823.436 - 0911.823.437
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày: 2013-12-18 03:46:32
Nhà tuyển dụng: Cty TNHH Hùng Cá


Bạn đang ở: SVDN