Thông báo tuyển dụng

Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty TNHH MTV Chế biến thuỷ sản Hoàng Long
Tiêu dề công việc: Thông báo tuyển dụng
Loại tiền lương: Cạnh tranh
Tiền lương tối thiểu: 5000000
Tiền lương tối đa: 5000000
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Thể loại: Đa ngành
Mô tả:

Thông báo tuyển dụng

Ngày đăng: 2020-09-10 14:49:19
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:116   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN