Thông báo tuyển dụng

Hồ sơ Nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Kusuri Việt Nam


Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty TNHH Kusuri Việt Nam
Tiêu dề công việc: Thông báo tuyển dụng
Loại tiền lương: Cạnh tranh
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Thể loại: Bảo vệ Thực vật, Trồng trọt
Mô tả:

THONG BAO TUYEN DUNG

Ngày đăng: 2020-09-08 15:17:52
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:129   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN