THONG BAO TUYEN DUNG

Hồ sơ Nhà tuyển dụng

Công ty TNHH TM - SX GVN


Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty TNHH TM - SX GVN
Tiêu dề công việc: THONG BAO TUYEN DUNG
Loại tiền lương: Thỏa thuận
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: Tỉnh An Giang
Thể loại: Nông nghiệp - Kế toán - Thiết kế
Mô tả:

THONG BAO TUYEN DUNGCty TNHH TM SX GNC

Ngày đăng: 2020-06-22 08:25:00
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:121   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN