THONG BAO TUYEN DUNG

Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp THADI
Tiêu dề công việc: THONG BAO TUYEN DUNG
Loại tiền lương:
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: Campuchia - Việt Nam
Thể loại: Đa ngành
Mô tả:

THONG BAO TUYEN DUNG

Ngày đăng: 2020-04-27 08:58:00
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:194   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN