Thông báo tuyển dụng

Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty cổ phần Cơ điện Đoàn Nhất
Tiêu dề công việc: Thông báo tuyển dụng
Loại tiền lương:
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: Tỉnh Kiên Giang
Thể loại: Điện Công nghiệp
Mô tả:

THONG BAO TUYEN DUNG

Ngày đăng: 2020-03-24 10:16:35
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:278   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN