Thông báo tuyển dụng

Hồ sơ Nhà tuyển dụng

Tập đoàn Tân Long


Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Tập đoàn Tân Long
Tiêu dề công việc: Thông báo tuyển dụng
Loại tiền lương: Thỏa thuận
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
Thể loại: Đa ngành
Mô tả:

tan long

Ngày đăng: 2020-03-19 09:45:37
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:212   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN