Thông báo tuyển dụng

Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty CP Dịch vụ Phát triền Nông nghiệp Đồng Tháp
Tiêu dề công việc: Thông báo tuyển dụng
Loại tiền lương: Thỏa thuận
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Thể loại: Đa ngành
Mô tả:

CTYDVPT NONG NGHHIEP DONG THAP

Ngày đăng: 2020-03-04 09:22:12
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:237   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN