Thông báo tuyển dụng

Hồ sơ Nhà tuyển dụng

Công ty CP XNK Thuỷ Sản Cửu Long


Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty CP XNK Thuỷ Sản Cửu Long
Tiêu dề công việc: Thông báo tuyển dụng
Loại tiền lương:
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Thể loại: Nuôi trồng Thủy sản
Mô tả:

thông báo tuyển dụng

Ngày đăng: 2020-02-24 10:28:24
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:212   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN