Thông báo tuyển dụng

Hồ sơ Nhà tuyển dụng

photo

Công ty Sao Mai Super Feed


Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty Sao Mai Super Feed
Tiêu dề công việc: Thông báo tuyển dụng
Loại tiền lương: Thỏa thuận
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Thể loại: Nuôi trồng thủy sản - Quản trị kinh doanh
Mô tả:

sao mai super feed

Ngày đăng: 2020-02-21 15:55:02
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:140   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN