THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty Cổ phần Thủy sản Trường Giang
Tiêu dề công việc: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Loại tiền lương:
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Thể loại: Nuôi trồng Thủy sản
Mô tả:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngày đăng: 2019-10-18 16:09:07
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:247   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN