Thông báo tuyển sinh viên thực tập

Hồ sơ Nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Thái Dương Khang


Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty TNHH Thái Dương Khang
Tiêu dề công việc: Thông báo tuyển sinh viên thực tập
Loại tiền lương:
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Thể loại: Điện Công nghiệp
Mô tả:

Thông báo tuyển sinh viên thực tập

Ngày đăng: 2019-10-09 10:11:42
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:232   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN