THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty cổ phần Cơ điện Đoàn Nhất
Tiêu dề công việc: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Loại tiền lương:
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Thể loại: Cơ khí - Điện - Điện lạnh - Cấp thoát nước
Mô tả:

XEM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGdoan nhat

Ngày đăng: 2019-10-09 09:38:40
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:186   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN