THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hồ sơ Nhà tuyển dụng

CÔNG TY Ô TÔ QUỐC VIỆT


Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: CÔNG TY Ô TÔ QUỐC VIỆT
Tiêu dề công việc: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Loại tiền lương:
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
Thể loại: Công nghệ Ô tô
Mô tả:

Ngày đăng: 2019-08-13 14:17:18
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:198   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN