Thông báo tuyển dụng

Hồ sơ Nhà tuyển dụng

Công ty CP NN CNC Đại Tài


Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty CP NN CNC Đại Tài
Tiêu dề công việc: Thông báo tuyển dụng
Loại tiền lương: Quy định
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
Thể loại: Đa ngành
Mô tả:

cong ty Cp NN CNC

Ngày đăng: 2020-02-25 14:12:12
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:154   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN