THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hồ sơ Nhà tuyển dụng

Công ty THHH Sinh Học Khang Nông


Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty THHH Sinh Học Khang Nông
Tiêu dề công việc: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Loại tiền lương:
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Thể loại: Bảo vệ Thực vật, Trồng trọt
Mô tả:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngày đăng: 2019-10-09 10:35:36
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:131   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN