Thông báo tuyển dụng

Hồ sơ Nhà tuyển dụng

photo

Công ty TNHH XD &XL Điện Thế Minh


Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: Công ty TNHH XD &XL Điện Thế Minh
Tiêu dề công việc: Thông báo tuyển dụng
Loại tiền lương:
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: VNĐ
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Thể loại: Điện Công nghiệp
Mô tả:

Thông báo tuyển dụng

Ngày đăng: 2019-10-09 08:59:59
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:239   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN