THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Mô tả công việc
Nhà tuyển dụng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THẬP NHẤT PHONG (AUTO)
Tiêu dề công việc: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Loại tiền lương:
Tiền lương tối thiểu: 0
Tiền lương tối đa: 0
Tiền tệ: $
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Thể loại: Điện - xây dựng
Mô tả:

Ngày đăng: 2019-09-03 08:12:38
Công việc cao cấp: Không
Trở lại   Trở lại   In   In   Danh sách tuyển dụng của cty này   Danh sách tuyển dụng của cty này     Xem   Lần xem:187   Đăng ký việc làm này   Đăng ký       Thêm ghi chú     Thêm ghi chú        


Bạn đang ở: SVDN